• Yvonne Wortman

Een nieuw lesprogramma!

Bijgewerkt: 21 sep 2019

De afgelopen weken heb ik heel af en toe wat gedeeld over een nieuw lesprogramma voor eerstejaars studenten maatschappelijke zorg van het Zadkine in Rotterdam. Van veel kanten kwam de vraag wat dat nieuwe programma, waar ik duidelijk zo enthousiast over ben, nu eigenlijk zo vernieuwend maakt. Hoogste tijd dus om daar iets meer over te vertellen.


De afgelopen jaren was mijn zoon student sociaal werk op het Zadkine in Rotterdam. Gedurende zijn stageperiode werkte hij op het Jongerenpunt van de school en één van zijn stage projecten was klassen te begeleiden door les te geven en zijn passie voor NLP met de studenten te delen. Vanuit dit stageproject vroeg hij mij of ik hem kon helpen bij de begeleiding van klassen om de onderlinge verbondenheid van de studenten te versterken. En zo kwam ik een docente LOB (Loopbaanoriëntatie en –begeleiding) tegen voor eerstejaars leerlingen maatschappelijke zorg op het Zadkine in Rotterdam. Toen ik Miranda leerde kennen zag ik een bijzonder betrokken docent die in staat was achter het gedrag van haar studenten te kijken. Zij begreep als geen ander dat de studenten van de opleiding maatschappelijke zorg vaak door persoonlijke problematiek niet goed tot leren konden komen, terwijl het juist ook het persoonlijke verhaal was wat haar studenten er toe aanzette een vak te willen leren om iets in de maatschappij te betekenen en te veranderen.


De klas van Miranda kende de nodige problematiek en zo kreeg ik de vraag om een programma te schrijven en deze klas een aantal maanden te begeleiden. Dat wierp zijn vruchten af. Er gebeurden mooie dingen in deze klas, wat vervolgens tot de vraag leidde om een compleet nieuw LOB-lesprogramma voor de eerstejaars studenten maatschappelijke zorg te schrijven. Daar had ik wel oren naar, want wat is er nu mooier voor een coach, die het liefste met jongeren werkt, als aan de slag gaan met NLP, systemisch werk en oplossingsgericht denken in een klas vol jonge mensen?


Zo hebben wij ‘de koppen bij elkaar gestoken’ en het plan gevat om een nieuw LOB-lesprogramma neer te gaan zetten. In het begeleiden van de eerstejaars groep van Miranda waren al belangrijke leerpunten naar boven gekomen. Regelmatig kregen wij de opmerking van studenten terug, dat dit is waar het over gaat. Dat deze lessen gaan over de essentie van het werk dat ze willen doen. En één van de meest mooie constateringen van een studente was: ‘hoe kan ik een ander helpen, als ik niet eens weet wat ik zelf nodig heb?’


Een belangrijk leerpunt was: niet te veel uitleggen en vertellen, maar doen, voelen en zien! En daar voldoen wij in het nieuwe lesprogramma helemaal aan!


En zo is er nu dus een volledig nieuw LOB-lesprogramma geschreven voor de studenten maatschappelijke zorg. Een programma waarbij we aan de slag gaan met kwaliteiten, doelen, leren over jezelf en de ander, empathie, vertrouwen, kwetsbaarheid en groepsveiligheid. We begeleiden de studenten een heel jaar lang onder andere in de vragen: wie ben ik? waar kom ik vandaan? hoe is dat van invloed op mijn keuze voor het vak? hoe kan ik omgaan met eigen emoties in contact met de ander? wat zijn mijn kwaliteiten en hoe kan ik die inzetten om mijn doelen te behalen? om ze uiteindelijk geleidelijk naar het schrijven van hun eigen persoonlijk opleidingsplan en plan van aanpak te begeleiden. In de klassen wordt het programma begeleidt door de LOB’ers van de studenten. De LOB’ers hebben, om de lessen te kunnen geven, eerst zelf een training doorlopen. Zo kan de student in contact blijven met de eigen, vertrouwde docent en wordt het vertrouwen tussen studenten onderling en de docent nog eens extra versterkt.


Een dijk van een programma, al zeg ik het zelf, waarbij zowel docent als student uitgedaagd wordt zichzelf te laten zien en kennen. Een programma waarin kwetsbaarheid en beperkingen krachten zijn die voor je kunnen werken, in plaats van redenen te zijn om niet te doen wat je in je leven wilt doen met als uitgangspunt: je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen! Verbinding met de ander is het doel en het uitgangspunt en daar beginnen we in dit programma al op de eerste dag mee.


Het is een programma wat bol staat van NLP, systemische oefeningen, oplossingsgericht denken en last but not least: positiviteit en kracht. En daarmee is het ook meteen een programma waar ik met heel veel liefde voor teken. Het is, zoals een lieve vriendin mij onlangs schreef, uit mijn lijf geschreven. Kortom Veelgoeds op school!


Tijdens de eerste introductiedag die door Miranda tot in de puntjes georganiseerd was, stond o.a. een optreden van Redouan ait Chitt op het programma. Redouan inspireerde de studenten met zijn verhaal. Geboren met meerdere fysieke beperkingen vertelt hij op humoristische wijze zijn verhaal en hoe hij zijn passie, een professioneel breakdancer worden, is gevolgd. Zijn boodschap is: no excuses, no limits! Een boodschap die gedurende het hele jaarprogramma terugkomt, evenals Redouan zelf trouwens. Hij sloot zijn verhaal af met een prachtige en ontroerende ‘breakdans’.


Op introductiedag twee hebben we de leerlingen meegenomen in een Powerday. Een dag vullend programma van Radar waarbij de studenten, begeleiders en docenten uiteindelijk over de streep gaan. En hoe mooi was het om te zien dat bij de vraag ‘ben je ooit gepest door iemand uit deze ruimte’ niemand over de streep ging. Natuurlijk zat iedereen nog in de eerste, weliswaar intensieve, kennismaking, maar het was symbolisch gezien misschien wel de belangrijkste vraag die gesteld kon worden. Het was voor iedereen zo indrukwekkend te zien dat niemand over de streep ging bij deze vraag. Dit is waar je als groep, als school, als team naar toe wil: een samenleving waarin iedereen welkom is, niemand uitgesloten wordt en waar je je veilig kunt voelen!


De studenten gaan het komende jaar met nog veel meer mooie projecten aan de slag en met een prachtig nieuw lesprogramma, wat mede dankzij Miranda gevuld is met allerlei mooie, interactieve onderdelen. Op deze plek wil ik ook mijn dank uitspreken naar de opleidingsmanager van de opleiding Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk van het Zadkine in Rotterdam. Het getuigt van lef om groen licht te geven voor een dergelijk nieuw opleidingsprogramma en het vraagt om vertrouwen de omslag te maken dat het de studenten zijn die naar school komen om te leren, in plaats van dat wij degene zijn die ze het leren moeten opleggen.


Ik heb er alle vertrouwen in dat dit programma Veelgoeds gaat brengen binnen school en spreek bij deze de wens uit dat meer en meer studenten dit programma zullen mogen volgen!

171 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven