VOOR WIE

KINDEREN

JONGEREN

OUDERS

PROFESSIONALS

brush.png

KINDEREN

 

SAMENWERKINGEN

Kindercoaching is voor ieder kind dat niet lekker in zijn/haar vel zit. Kinderen kunnen ergens boos over zijn of bang voor zijn. Kinderen kunnen slecht slapen of vaak buikpijn hebben. Wat hiervan de oorzaak is, is niet altijd duidelijk voor kinderen en ouders. Door het ‘luisteren’ naar het verhaal van het kind in combinatie met spelelementen komt de oorzaak vaak al snel aan het licht. 

 

Het verhaal van de ouders, de levensloop van het kind, verliesmomenten, kwaliteiten van het kind en het uiteindelijke doel van de coaching zijn belangrijke elementen van het coachtraject. 

Direct een afspraak maken? Klik dan hier.

EEN COACHTRAJECT BIJ DE KINDERCOACH IS O.A. NUTTIG BIJ:

  • Onbegrepen gedrag

  • Weinig zelfvertrouwen/faalangst

  • AD(H)D

  • Rouw bij verlies/scheiding

  • Hooggevoeligheid

  • Concentratieproblemen

  • Angsten

  • Sociaal emotionele problematiek

  • Daarnaast kan het voor het kind en de ouders nuttig zijn inzicht te krijgen in de opvoedsituatie. Ouders willen te allen tijde het beste voor hun kind. 

brush.png

JONGEREN

 

Jongerencoaching is er voor iedere jongere die om wat voor reden dan ook niet lekker in zijn/haar vel zit. Soms is het lastig achter het gedrag van de jongere te kijken. Jongeren laten met hun gedrag zien wat ze nodig hebben, ook al hebben ze zelf soms niet helder wat dat is. De taal van een jongere kan soms voor een ouder onverstaanbaar zijn. Geregeld vechten, iets vernielen, overmatig gamen, drank/drugs gebruik, zich tegen alles afzetten, zich terugtrekken. Soms lijken woorden niet toereikend. Een jongerencoach kan helpen dit gedrag te verhelderen en zo de jongere weer op weg helpen om op zijn/haar eigen manier en met de eigen kwaliteiten vorm te geven aan het leven. 

Jongeren kunnen verdrietig zijn over de scheiding van hun ouders of met andere verliessituaties te kampen hebben. De pubertijd kan een behoorlijke klus zijn. Het contact met leeftijdsgenoten kan soms ingewikkeld verlopen, seksualiteit en de eigen identiteit kunnen een jongere aan het wankelen brengen, maar ook het afzetten tegen ouders en andere volwassenen. De pubertijd kan met grote angsten gepaard gaan en slaat een brug naar volwassenheid. Vragen als ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’, ‘wat is de zin van het leven’ om maar een paar voorbeelden te noemen, kunnen een jongere behoorlijk bezig houden.

 

Hierbij is ook het verhaal van de ouders, de levensloop van de jongere, verliesmomenten, kwaliteiten en het uiteindelijke doel van de coaching leidraad voor het coachtraject.

 

Overigens zijn ook de al wat oudere, jong volwassenen, van harte welkom. 

Direct een afspraak maken? Klik dan hier

brush.png

OUDERS

 

Iedere ouder maak zich wel eens zorgen over zijn/haar kind. Soms kunnen de zorgen zo groot zijn, dat hulp wenselijk is. 

Als kinder-, jongeren- en gezinscoach maken wij gebruik van verschillende methodieken om de oorzaak van de zorgen boven tafel te krijgen. Goed luisteren maakt daarbij voor ons het verschil. Wij kijken graag samen met je naar de situatie en maken daarbij veel gebruik van systemisch werk. Een opvoedopstelling kan vaak in korte tijd al zoveel duidelijk maken, dat je als ouder zelf weer verder kunt met je kind. Immers, de beste hulp voor een kind ligt in de liefdevolle relatie met zijn/haar ouders. Een opvoedopstelling zorgt er voor dat er weer verbinding komt met het kind. Vaak volstaat slechts één sessie al, soms zijn, afhankelijk van hoe complex een situatie is, twee of drie sessies nodig. 

Direct een afspraak maken? Klik dan hier

 
brush.png

PROFESSIONALS

Soms kan het voelen alsof je een leerling niet kunt ‘bereiken’, je wilt hem of haar zo graag helpen, of het lukt je niet om de orde te bewaren in de klas, je wil het allemaal zo graag anders. 

 

Wanneer mensen van harte met hun eigen familieachtergrond instemmen en erin geslaagd zijn in harmonie met hun eigen herkomstfamilie te leven, dan hebben zij het als ouders, leerkracht, hulpverlener, verzorger makkelijk in het uitvoeren van hun taak. Zij zullen bedachtzaam omgaan met de aan hen toevertrouwde kinderen en jongeren en ook de invloed van een zwaarwegend lot bij kinderen in gedachten houden. 

 

Soms zijn wij als volwassenen geneigd de context waaruit een kind komt te betreuren. Of we hebben medelijden. We zijn dan al snel geneigd ons op een (on)bewust niveau boven de ouders en boven het kind te stellen. Het is echter niet aan ons om een waarde oordeel te hebben over de ander. Het leidt tot spanningen in de onderlinge verhoudingen en dat draagt over het algemeen niet bij aan het leerproces. Gevraagd wordt meevoelen. Om mee te kunnen voelen in plaats van mee te lijden, kan het soms handig zijn je eigen verhaal onder de loep te nemen. 

Vanuit deze visie heten wij ook professionals welkom om eens ‘door een andere bril’ naar situaties te kijken. 

Het is mogelijk 1-op-1 naar specifieke situaties te kijken, mogelijk lijkt het je ook leuk om eens verdiepend aan de slag te gaan met systemisch werken. Voor het laatste verwijzen wij je graag naar het kopje ‘trainingen’.

 

Elke leerkracht, hulpverlener, verzorger heeft na de ouders één van de meest belangrijke plekken en taken voor kinderen. Namelijk om hen zoveel mogelijk ruimte te geven om hun plek als kind in te kunnen nemen, en hierdoor de kans te vergroten dat zij hun leerdoelen en sociale doelen behalen. Naar onze mening verdient elke leerkracht, hulpverlener, verzorger, maar ook ouder diep respect voor deze taak. Daarom is elke vakkracht het waard om goed gereedschap tot zijn beschikking te hebben. De leer-kracht van de ‘systemische bril’ heeft inmiddels zijn waarde allang bewezen. Wij gunnen jou als vakkracht deze leer-kracht.